ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS 0 - I

 

KLASA 0

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej:

wtorek g. 13.30 – 14.15

Koło „Metoda dobrego startu”:

czwartek g. 13.00 – 13.45 s.37

 

KLASA I A

Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze:

poniedziałek g. 12.50 – 13.35 s.34

Koło muzyczno – plastyczne:

czwartek g.12.50 – 13.35 s.34

 

KLASA I B

Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze:

czwartek g. 12.50 – 13.35 s.38

Koło artystyczne:

wtorek g. 11.45 – 12.30, s.38

 

KLASA I C

Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze:

środa g. 11.45 – 12.30 s. 39

Koło orgiami:

poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 s.39

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS II

 

KLASA II A

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

środa g. 11.45 – 12.30, s. 35

Koło przyrodnicze:

poniedziałek g. 12.50 – 13.45, s.35

 

KLASA II B

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

wtorek g. 12.50 – 13.35, s. 36

Koło ortograficzne:

poniedziałek g. 12.50 – 13.35, s.36

 

KLASA II C

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

poniedziałek g. 12.50 – 13.35, s.49

Koło matematyczne:

poniedziałek g. 13.45 – 14.30, s. 49

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS III

 

KLASA III A

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

poniedziałek g. 11.45 – 12.30 s.47

Koło przyrodnicze:

poniedziałek g. 12.50 – 13.35 s.47

 

KLASA III B

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

piątek g. 11.45 – 12.30 s.45

Koło matematyczne:

środa g. 12.50 – 13.35 s.45

 

KLASA III C

Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze:

wtorek g. 11.45 – 12.30 s.46

Koło ortograficzne:

czwartek g. 11.45 – 12.30 s.46

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLASY IV – VI

 

Pani mgr Agnieszka Wojnarowska – Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV: czwartek g. 1345 – 1430 s.57

 

Pani mgr Agnieszka Wojnarowska – Koło matematyczne dla klas IV: piątek g. 1345 – 1430 s.57

 

Pani mgr Agnieszka Wojnarowska – Koło matematyczne dla klas VI: wtorek g. 1440 – 1525 s.57

 

Pani mgr Agnieszka Wojnarowska – Zajęcia z matematyki dla klasy VI b „Paszport do gimnazjum”: wtorek g. 1345 – 1430 s.57

 

Pani mgr Agnieszka Wojnarowska – Zajęcia z matematyki dla klasy VI c „Paszport do gimnazjum”: poniedziałek

g. 1345 – 1430 s.57

 

Pani mgr Aleksandra Polkowska – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas V: czwartek g. 1345 – 1430 s.55

 

Pani mgr Aleksandra Polkowska – Koło matematyczne dla klas V: poniedziałek g.1345 – 1430 s.55

 

Pani mgr Aleksandra Polkowska – Zajęcia z matematyki dla klasy VI c „Paszport do gimnazjum”: wtorek

g. 1345 – 1430 s.55

 

Pani mgr Katarzyna Szlaska - Koło plastyczne:

wtorek g. 1345 – 1430 s.58

 

Pani mgr Katarzyna Szlaska – Koło aktywności twórczej:

czwartek g. 1440 – 1525 s.55

 

Pani  Magdalena Grabowska– Chór: środa i czwartek

g. 1345 - 1430 s.58

 

Pani mgr Anna Ostaszewska – Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV: poniedziałek g. 1345 – 1430 s.48

 

Pani mgr Anna Ostaszewska – Koło polonistyczne dla

klas V: środa g. 1345 – 1430 s.48

 

Pani mgr Anna Ostaszewska – Koło miłośników literatury : środa g. 1440 – 1525 s.48

 

Pani mgr Alicja Piszcz – Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy V c: poniedziałek g. 1345 – 1430 s.59

 

Pani mgr Alicja Piszcz – Zajęcia z języka polskiego dla klasy VI a „Paszport do gimnazjum”: czwartek g. 1345 – 1430 s.59

 

Pani mgr Alicja Piszcz – Zajęcia z języka polskiego dla klasy VI c „Paszport do gimnazjum”: środa g. 1250 – 1335 s.59

 

Pani mgr Alicja Piszcz – Międzyszkolne zajęcia literackie: czwartek g. 1440 – 1610 s.59

 

Pani mgr Karolina Grądziel - Międzyszkolne Koło historyczne dla klas V: czwartek g. 1345 – 1430 s.56,

 

Pani mgr Karolina Grądziel - Koło historyczne dla klas IV: piątek g. 1345 – 1430 s.56,

 

Pani mgr Urszula Izydorczyk - Koło teatralne: wtorek

g. 1345 – 1515 biblioteka szkolna

 

 

 

Pani Justyna Dańda - Zajęcia kompensacyjno -

wyrównawcze z języka angielskiego: wtorek

g. 1345 - 1430 s.55

 

Pani mgr Katarzyna Cybulska – Felińska – Koło języka angielskiego i zajęcia wyrównawcze (przemiennie):

poniedziałek g. 1345 - 1430 s.52

 

Pan mgr Andrzej Gałach – Koło informatyczno - modelarskie: wtorek g. 1345 – 1645 s.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SZKOLNY KLUB SPORT0WY

 

Pani mgr Monika Markiewicz

wtorek godz. 1345 – 1515  dziewczęta klasy IV - VI

sala gimnastyczna

 

Pan mgr Grzegorz Fidura

poniedziałek godz. 1345 – 1515 chłopcy klasy IV - VI

sala gimnastyczna